Edita:

Cristina Vázquez Gómez

Investigador independiente

Publicaciones en Estudios bandísticos

Avances en investigación.

Tesis doctoral

As bandas de música da comarca do Deza. Dimensións artísticas, sociais e pedagóxicas

 

Volumen II, 2018

VOLUMEN ACTUAL